Skład Zarządu Okręgu LOP Leszno:

PREZYDIUM:
Prezes: Dariusz Kociubiński
Wiceprezes: Mirosława Szymańska
Skarbnik: Wioletta Zając
Sekretarz: Marlena Fortuniak

CZŁONKOWIE:

Adam Popielarski

Piotr Dziełakowski

Joomla Extensions