Skład Zarządu Okręgu LOP Leszno:

PREZYDIUM:
Prezes: Dariusz Kociubiński
Wiceprezes: Mirosława Szymańska
Skarbnik: Urszula Sytnik
Sekretarz: Wojciech Niedźwiedziński

CZŁONKOWIE:
Adam Popielarski
Justyna Mycka
Rafał Jagodzik