Szanowni Państwo,

Członkowie Ligi Ochrony Przyrody


9 stycznia obchodzimy dzień Ligi Ochrony Przyrody. Jest to nasze święto ustanowione na pamiątkę pierwszego Zjazdu i utworzenia LOP w 1928 roku. Tworzymy wspólnie organizację, która od ponad 90 lat kształtuje właściwe postawy polskiego społeczeństwa względem przyrody i środowiska naturalnego. Liga od samego początku realizuje swoje działania przez ukazywanie piękna i znaczenia przyrody, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. Od wielu lat Liga podejmuje również działania interwencyjne i prewencyjne w sytuacjach otrzymania zgłoszenia lub natrafienia na wykroczenia lub przestępstwa przeciwko przyrodzie. Wcześniej Liga tworzyła grupy Straży Ochrony Przyrody (SOP) i powoływała nowych strażników, a obecnie tworzy Grupy rejonowe Straży Ligi Ochrony Przyrody (SLOP) o podobnym charakterze działania. Jesteśmy najstarszą polską organizacją, która nie ogranicza się do wąskich celów i form działania, lecz jest otwarta na współczesne potrzeby i chęci swoich działaczy.


Z okazji ogólnopolskiego Dnia Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Główny składa wszystkim działaczom najserdeczniejsze życzenia czerpania ogromnej satysfakcji z prowadzonych działań i trudów podejmowanych dla tak ważnego celu.

 

Janusz Łakomiec
Wiceprezes Zarządu Głównego
Ligi Ochrony Przyrody

Joomla Extensions