Liga Ochrony Przyrody jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928 roku, obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 sierpnia 1989r. „Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 poz. 104 i pozostałymi  zmianami) oraz na podstawie Statutu  uchwalonego przez XXV Zjazd Krajowy Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w dniu 19 czerwca 1999r., który został zarejestrowany w przez  Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 13 grudnia 1999r.

Liga Ochrony Przyrody wyróżnia się szeroką działalnością wśród młodzieży szkolnej, szczególnie dużą liczebnością członków i szkolnych kół. Ogółem w Polsce Liga Ochrony Przyrody zrzesza ponad 300 tys. członków w około czterech tysiącach działających aktywnie szkolnych kołach LOP.

Po II-giej wojnie światowej Liga Ochrony Przyrody reaktywowana została w 1956 roku jako stowarzyszenie wyższej użyteczności.. Struktura Ligi Ochrony Przyrody zmieniała się   w miarę wzrostu liczby członków, nałożonych zadań i zachodzących zmian podziału administracyjnego Polski.

Liga Ochrony Przyrody w Lesznie powołana od 1956 roku działała jako organizacja powiatowa, a od 1976 roku jako Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody.

Po dokonanych zmianach w podziale administracyjnym kraju, zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie z dnia 13.02.1999 r. powołany został Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lesznie, który został upoważniony do prowadzenia działalności organizacyjnej na terenie byłego woj. leszczyńskiego.

Liga Ochrony Przyrody  w Lesznie zrzesza ogółem 5840 członków w 87 kołach.

Z ogólnej liczby 5840 członków, 744 członków to osoby dorosłe zrzeszone w 22  kołach LOP działających przy organizacjach społecznych i zakładach pracy, pozostała większość członków zrzeszona jest w szkolnych kołach LOP.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lesznie prowadzi działalność statutową w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Doskonałe efekty edukacyjne i popularyzatorskie daje współpraca z młodzieżą szkolną zrzeszoną w szkolnych kołach LOP. Od wielu lat Liga Ochrony Przyrody prowadzi konkursy krajowe i lokalne dla młodzieży, które spełniają rolę dydaktyczno wychowawczą wśród młodzieży.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lesznie zaopatruje szkolne koła LOP w odpowiednie materiały propagujące wiedzę ekologiczną i ochronę środowiska, wypełniając swoje obowiązki statutowe w zakresie popularyzacji kształtowania właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego.

Zaopatrywanie szkolnych kół LOP w materiały edukacyjne jak i nagrody dla laureatów organizowanych konkursów przez Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony Przyrody w Lesznie, odbywa się dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Nadleśnictw z okręgu leszczyńskiego oraz zgromadzonych składek członkowskich.

Joomla Extensions