Thumbnail image Thumbnail image

            W ostatnim czasie obserwujemy spadek liczby drzew na terenie miasta Leszna. Przyczyn jest wiele, m.in. naturalne uschnięcia, wandalizm, wiatrołomy, wiatrowały, realizacja inwestycji. Czy taki trend będzie się utrzymywał?

            Jest szansa na zmianę. W styczniu tego roku zrodził się pomysł posadzenia tylu drzew, ilu jest mieszkańców miasta i aby nasadzenia przeprowadzili sami mieszkańcy. Autorem pomysłu jest pan Zdzisław Woźniak reprezentujący Zjednoczenie Demokratyczne.

            Już w marcu Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak zaaprobował pomysł i objął akcję patronatem oraz zapowiedział chęć czynnego udziału. W tym samym miesiącu doszło do spotkania Zdzisława Woźniaka z Joanną Nowacką Dyrektorem Miejskiego Zakładu Zieleni oraz Dariuszem Kociubińskim Prezesem Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lesznie. MZZ zadeklarował udział w technicznej realizacji projektu poprzez wytypowanie miejsc do nasadzeń, przygotowanie materiału oraz nadzór merytoryczny nad wykonawstwem prac. LOP zapowiedziała rozpropagowanie akcji wśród swoich członków i zachęcenie szkolnych kół LOP do aktywnego uczestnictwa przy sadzeniu. Założono uzupełnienie istniejących nasadzeń w drzewa oraz krzewy w obrębie Miasta Leszna. Akcja ma trwać kilka lat i wzbogacić nasz krajobraz w kilka tysięcy roślin. Organizatorzy liczą na aktywność mieszkańców miasta nie tylko przy sadzeniu, ale przede wszystkim przy dbaniu o wspólne dobro.

            Kolejne spotkania organizacyjne odbyły się już w MZZ. W październiku ustalono szczegóły akcji sadzenia drzew przez mieszkańców miasta w tym roku. Głównymi wykonawcami będą uczniowie szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody z terenu miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia PL 18, a całość prac nadzorować będzie Miejski Zakład Zieleni. Ustalono szczegółowy plan sadzenia: wykonawców, terminarz, teren nasadzeń oraz liczbę drzew.

            I nadszedł dzień rozpoczęcia akcji.

            9 listopada 2015r. uczniowie szkolnego koła LOP z Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych pod kierunkiem Mirosławy Szymańskiej oraz pracownicy MZZ chwycili za łopaty i posadzili pierwsze drzewa przy ulicach Strzeleckiej, Okrężnej i 17 Stycznia. Już kolejnego dnia do akcji włączył się Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wziął udział w obsadzaniu alei Lipowej przy ulicy Osieckiej, gdzie własnoręcznie posadził lipę. W zadaniu tym pomagali uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych pod opieką Edyty Starkbauer, którzy obsadzili również ulicę Popiełuszki i Grzybową. W kolejnych dniach następne dwie grupy zaangażowały się w sadzenie drzew i krzewów. 12 listopada uczniowie szkolnego koła LOP z Gimnazjum nr 7 pod kierunkiem Urszuli Sytnik sadzili drzewa przy ulicach: Wiecierzyńskiego, Leśna Osada, Prusa, Powstańców Wielkopolskich, Sobieskiego i parku przy Kiepury. Kolejnego dnia przedstawiciele Stowarzyszenia PL 18, prowadzeni przez B. Hojnacką, obsadzili plac zabaw w Grzybowie.

            Do końca roku zaplanowano posadzenie łącznie 600 drzew i krzewów. A już wiosną 2016r. rusza kolejny etap. Pomysłodawcy zachęcają wszystkich mieszkańców Leszna do udziału w akcji.

Autor: Dariusz Kociubiński, Prezes ZO LOP w Lesznie

 

Galeria zdjęć - Sadzenie Drzew w ZSRB w Lesznie | Informacja na stronie leszno.pl

Joomla Extensions