Miło nam poinformować, że założone zostało kolejne koło LOP. Tym razem jest to koło powstałe w Przedszkolu Miejskim nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie przy dużej przychylności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców. Koło skupia wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, którym wiedza przyrodnicza przekazywana jest przez doświadczony zespół nauczycieli. Obchody Dnia Ziemi stały się okazją do uroczystego wręczenia legitymacji członkowskich dla dzieci starszych grup.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach z dnia 7 stycznia 2014 roku skierowane do Pana Prezydenta RP, Parlamentarzystów oraz Rady Ministrów RP. (więcej w załączniku)

21 września 2013 r. odbył się IX Walny Zjazd ZO LOP w Lesznie, w czasie którego przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu i Komisji Rewizyjnej Okręgu. Zjazd Okręgu udzielił jednogłośnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Okręgu LOP w Lesznie oraz wybrano nowe władze (patrz zakładka: skład zarządu).

Joomla Extensions